Tidsplan

Forventet tidsplan for projektet

Høring, Maj til Juni 2023

Høring for Lokalplan nr. 447, Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport: maj til juni 2023

forventet endelig godkendelse:
Udvikling- og Erhvervsudvalget den 27. september
Økonomi- og Planudvalget den 3. oktober
Byråd den 9. oktober

Dernæst offentliggørelse, hvorefter der vil være 4 ugers klagefrist til Nævnenes Hus

Projektets forløb

Debatoplæg var i høring fra den 2. juni til den 30. juni. 2020

Der blev afholdt borgermøde i Bording Hallen den 25. juni 2020

Plandokumenter udarbejdes: forår/sommer 2020

Anden offentlighedsfase: forventet november 2020 til 21. juni 2021

Der afholdes borgermøde i Bording Hallen mandag den 14. juni kl. 18:30

Endelig politisk beslutning: forventet medio/ultimo 2021