Afgørelse fra Nævnenes Hus

Vi har den 13. maj modtaget afgørelse fra Nævnenes Hus.

Planklagenævnet ophæver således kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276, Vindmøller, Ulkær Mose, Det åbne land.

Vi vil nu gennemlæse afgørelsen og undersøge vore muligheder.