Debatfolder udarbejdet af Ikast-Brande Kommune

Forud for VVM fasen har Ikast-Brande Kommune udarbejdet en debatfolder. Folderen, der kan hentes her, er også tilgængelig via kommunernes hjemmesider.

Folderen er i høring fra 2. juni til 30. juni 2020.

Byrådet har besluttet at holde et borgermøde i debatfasen.

Borgermøde den 25. juni kl. 19:00 i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording.


På mødet kan du høre mere om vindmølleprojektet, planprocessen og miljøvurderingen.


Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til denne folder eller vil du vide mere om dine muligheder for at påvirke planlægningen kan du kontakte:

Ikast-Brande Kommune
Planlægger Ellen Bach Fjendsbo
Tlf.: 99 60 33 10
Mail: elfje@ikast-brande.dk

Høringssvar

Forslag og ideer til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning af projektet, skal være modtaget af Ikast-Brande Kommune senest den 30. juni 2020 på mail teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk
anfør venligst emne: Høringssvar Ulkær Mose
eller med brev til:

Ikast-Brande Kommune
Planafdelingen
Sjællandsgade 6
7430 Ikast