Endelig tilladelse

Afgørelse

Det er med stor glæde at vi kan meddele at både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort de klager der blev indgivet i forbindelse med vores tilladelse til at opstille vindmøller i Ulkær Mose.

Begge klager blev afvist og vi har nu en endelig tilladelse.