Endelig vedtagelse

Ikast-Brande Kommunes byråd har mandag den 13. september 2021 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan nr. 276 - Vindmøller, Ulkær Mose.

Vedtagelsen blev godkendt med 20 stemmer for og 3 imod.