Høring

Forslag til Lokalplan nr. 447, miljørapport og miljøkonsekvensrapport har været i høring i 8 uger.

Høringen sluttede den 30. juni.

Du finder forslag til Lokalplanen her

Forslag til miljørapporten her

Forslag til miljøkonsekvensrapport her

Forslag til ikke teknisk resume her