Klage indgivet over Lokalplan 447

En række naboer har indgivet klage til både Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet.

Vi afventer en afgørelse i løbet af juni måned 2024.