Klage

Der er indgivet en klage over den endelige vedtagelse af Lokalplanen.