Ny borgermøde/VE-møde

Der blev afholdt nyt borgermøde i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording 

På mødet blev de nye VE-regler gennemgået.

 

Orienteringsmaterialet blev sendt ud i E-boks kan ses her

Ejendomsliste findes her

Oversigtskort findes her

Meddelelse af accept af VE-bonus findes her