Nyt borgermøde/VE-møde

Der blev afholdt nyt borgermøde i Bording Hallen, Klochsvej 25, 7441 Bording 

På mødet blev de nye VE-regler gennemgået.

Orienteringsmaterialet blev sendt ud i E-boks kan ses her.

Ejendomsliste findes her.

Oversigtskort findes her.

Meddelelse af accept af VE-bonus findes her.