Endelig vedtagelse

Vedtagelse af Lokalplan 447 samt modtagelse af §25-tilladelse.